Format Kitap
Barkod 9786059474429
Yayın Tarihi 2019-11-08
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 90
Kapak Karton
Kağıt Kuşe
Boyut 210 X 297

Emeği Geçenler :
Grafiker   : Salih Özyurt
Yazar   : Utkan Baykal Demir

'Sözlükte Ritim: Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir
biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem.
Ritim: Yunanca asıllı bir kelimedir. Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliğini ifade eder.
Müzikte ritim zaman veya mekan içinde tenasüp, yani uygunluktur. Muayyen ritimlerden yapılarak
kalıp halinde tespit edilmiş ritimlere de «usul» denir. Şiirde ritim mısraların ölçüsüdür ki, buna «vezin» denir.
Tıpta ritim, kalp kaslarının kasılıp gevşemesi hareketleridir.
Ritim, bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde
tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem. Çeşitli aletlere vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı
seslerin oluşturduğu bütündür. Vurmalı çalgıların ve perküsyonun temelidir.
Müzikte ritim: Müzikte zamanın belirli bir süre içinde eşit veya değişik uzunlukta parçalara
bölünmesine ritim denir. Bölünen her parçanın başı vuruşlarla belli edilir. Birbirlerini takip ederek bir düzen
oluşturan bu vuruşlar müzikal yapı içerisinde anahtar rollerden birini üstlenerek orkestraya yön vermektedir.
Ritim, müzik dışında da incelenebilen ve günlük hayatta, doğada, insan vücudunda, kısacası pek çok alanda
gözlemlenebilen bir unsurdur. Örnek olarak kalp atışında, sanayi makinelerinde, bir atın koşuşunda
süregelen ritim örnekleri tespit edilebilir.
Vuruşlar nota değerleriyle gösterildiği için ritim nota değerlerinin uygulanmasıyla ortaya çıkar.
Müziğin en önemli öğesi olan ritim, müzikte ezgiyi şekillendiren unsurdur. Nota seslerinin dikkate alınmadan
sadece değerlerinin (tartımlarının) incelenmesine ritmik portre denir. Ritim, belirli bir süreç kullanımını
hedefleyen tempo içinde netleşmektedir ve bu şekilde müziğin karakteristik yapısını da belirlemiş olur. Ritim
ve tempo kavramlarının bir biriyle karıştırılması sıkça yapılan bir hatadır.
Müzikte tempo, parçanın hızını belirlemek için kullanılan bir terimdir ve parça boyunca notaların
ilerleyiş hızını veya metrik vuruşların sıklığını düzenler. Söz gelimi, bir parça öğrenilirken temposu ağırlaştırılarak çalınabilir veya söylenebilir ancak parçanın ritmi değiştirilemez. Ölçü de ritim konusu altında
incelenebilinecek bir diğer kavramdır. Müzikte ölçü, iki ölçü çizgisinin arasında kalarak belirlenmiş en küçük
müzik ve zaman parçasıdır.
Herhangi bir notasyon incelendiğinde, portede iki çizgi arasında kalan notalar ve işaretler bir ölçüyü
temsil etmektedir. Ölçü birimi, portenin başına anahtar ve donanım işaretlerinden sonra üst üste yazılan iki
sayıyla belirtilir.
Örnek olarak iki dörtlük ölçü denildiğinde buradaki iki sayısı vuruşları, dört sayısı ise nota değerini
işaret etmektedir. Ölçüler basit, bileşik ve aksak olmak üzere üç gruba ayrılırken, müzik türlerini belirlemede
de yardımcı rol üstlenirler.' (https://www.nedir.com/ritim)
'Poliritim: Birbirinden farklı en az iki ritmi aynı tempo içinde kullanabilmektir. Bunu, adım boyları
aynı olmayan iki kişinin aynı tempoda yan yana yürüyebilmesine benzetebiliriz. Uzun adım atanın iki adımı
ile kısa adım atanın üç adımı birbirine eşitse bu iki kişi beraber yürüyebilmek için birbirlerinin ritimlerini
kontrol etmek zorundadır.
Aslında bu genellikle kendiliğinden oluşur ve belki de birçok değişik alanda biz farkında olmasak da
sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bu da farklılıkları müzikte ya da hayatın değişik alanlarında kontrol edebilen ve
ahenkli hale getirebilen insanların bunu yapamayanlara göre daha önde ve başarılı olmalarını sağlar.
Birbirleriyle uyumsuz gibi görünen ya da birbirinden farklıymış gibi duran bir takım hareket
kombinasyonları biraz dikkat ve beceriyle aynı kulvarda birbiriyle eşgüdümlü ve kontrol edilebilir hale
getirilebilirler. Burada zıtlıkların uyumu gibi duran ama aslında bir bütünün parçaları olan birçoklu sistemden
bahsediyoruz. Poliritim bunun müziğe ve ritme uyarlanmış halidir.
Değişik enstrümanlarla da kurgulanabilir. Ya da bir davulcu Dörtyol koordinasyon becerisini
geliştirerek iç içe geçen en az iki değişik ritmi çalabilmelidir.' (http://www.davulatolyesi.com/poliritim-
nedir/)
'Sözlükte Koordinasyon: Sözcük anlamıyla eşgüdüm demek olan koordinasyon, bir
organizasyondaki madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla işletme
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetleri içine alır. Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve
araçlar arasında uyum sağlama çabasıdır.
Koordinasyon, iş bölümü ile ayrılmış kişiler ve fonksiyonlar arasında uyumlu bir bağlantı kurar.
Koordinasyon sayesinde bir faaliyete katılan bireyler birbirinden haberdar olur.'
(https://kuaza.com/yasam-rehberi/is-hayati/koordinasyon-nedir)
'Koordinasyon; amaca yönelik bir hareketle, iskeletle kasların merkezi sinir sistemiyle uyum içinde
çalışması etkileşimidir.' (sporakademisi.com/koordinasyon-nedir/)
Koordiritmik: Vücudumuzdaki uzuvlarımızın belli bir düzen, ahenk, tempo ve ritim içinde koordineli-
koordiritmiksel şekilde hareket ettirebilme becerisidir.
Bu bağlamda kitabıma ismini vermiş olduğum
Koordinasyon ve Ritim terimlerinin birleşmesinden oluşan Koordiritmik çalışmalar, bu iki terimin
birleşmesinin esasıdır.
Koordiritmik becerisinin kazanılması: Sizlere ritim duygusunun gelişmesine, enstrüman çalarken
enstrümana hakimiyet kabiliyetinizin artmasına, çoklu düşünme becerisinin kazanılmasına, vücudumuzun
bütün uzuvlarının aktif bir şekilde kullandığımız enstrümanlar için (örn: Bateri, Kilise Orgu, piyano v.b. ) bir
ön bilginin - hazır bulunuşluğun oluşmasına yardımcı olacaktır.
Kitaptaki Alıştırmaların Uygulanmasına Yönelik Öneri ve Tavsiyeler:
1
Alıştırmalara başlamadan önce hangi alıştırmayı çalışırsanız çalışın, öncelikle bir gözden geçirip
beyninizde koordine etmeye çalışın.
2
Bir metronom eşliğiyle çalışmaya özen gösterin. Temponuzu yavaştan-hızlıya olacak şekilde
ayarlayın.
3
Poliritmik alıştırmalar; Koordiritmik alıştırmaların temelini oluşturduğu için, Poliritmik alıştırmaları
iyice pekiştirmeden Koordiritmik alıştırmalara geçmeyin.
4
Koordiritmik alıştırmaları çalışırken ölçü-ölçü pekiştirerek çalşın.
5
Koordiritmik alıştırmaları bir arkadaşınızla düet şeklinde çalış

devamını oku..
Kategori : Müzik - Diğer
40.00
Liste Fiyatı : 40.00
Kazancınız : 0.00
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 56.67 olan kitapları
birlikte alın 55.84 ödeyin

Kazancınız : 0.83

Sepete Ekle

Toplami 74.90 olan kitapları
birlikte alın 73.16 ödeyin

Kazancınız : 1.74

Sepete Ekle

Toplami 79.00 olan kitapları
birlikte alın 77.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 79.00 olan kitapları
birlikte alın 77.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 79.00 olan kitapları
birlikte alın 77.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 79.00 olan kitapları
birlikte alın 77.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 79.00 olan kitapları
birlikte alın 77.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle