İÇİNDEKİLER :
1. Bölüm - Genel Bilgiler
Boyut kavramı ve mekanik boyutlar
Birim ve birim sistemleri
S.I. veya M.K.S. sistemi
C.G.S. sistemi
M.Kf.S. sistemi
İngiliz birimler sistemi
Bazı dönüştürmeler
Özgül kütle ve ağırlığın boyut ve birimleri
Boyut homojenliği
Boyutsuz sayılar
Gerilme kavramı
Sorular

2. Bölüm - Sıvıların Özellikleri
Viskozite
Viskozimetre
Viskozitenin değişimi
Newtonien ve Newtonien olmayan sıvılar
İdeal akışkan
Sıkıştırılabilirlik (esneklik)
Buharlaşma ve buhar basıncı
Yüzey gerilimi
Eğri yüzeylerde yüzey gerilimi etkisi
Kılcal borular
İzotropi
Mekanik ortam olarak sıvılar
Sorular

3. Bölüm - Hidrostatik
Bir noktadaki basınç
Bir noktada basıncın değeri
Basınç yüksekliği
Hidrostatik paradoks
Hidrostatik uygulamaları
Birleşik kaplar
Su cenderesi (hidrolik pres)
Hidrofor
Barometre
Manometre
Barometre ve manometre basınçları
Yüzeylere gelen basınç kuvvetleri
Düzlem yüzey hali
Eğri yüzey hali
Kaldırma kuvveti
Batık cisimlerin stabiliteleri
Yüzen cisimlerin stabiliteleri
İvmeye maruz durgun sıvı kitleleri
Tabii koordinatlarda denge denklemi
Kartezyen koordinatlarda denge denklemleri
Eşbasınç yüzeyleri
Kuvvet potansiyeli
Doğrusal ivmeye maruz durgun sıvılar
Merkezcil ivmeye maruz sıvı kütleleri

4. Bölüm - Kinematik Kavramlar, Akımın Tasvir ve Tasnifi
İnceleme yöntemleri
Akım çizgisi, akım borusu, akım ipçiği
Akım çizgisi
Akım borusu ve akım ipçiği
Laminer ve türbülanslı akımlar
Üniform ve değişken akımlar (akım alanı biçimi)
Kararlı ve kararsız akımlar
Kesitsel hız dağılımı
Üç, iki ve bir boyutlu akımlar
İvme
İki boyutlu akım halinde ivmenin tabii koordinatlarda ifadesi
İvmenin kartezyen koordinatlarda ifadesi
Çevrinti
Sirkülasyon

5. Bölüm - Temel Kanunların Diferansiyel Denklemleri
Tabii koordinatlarda diferansiyel denklemler
Süreklilik denklemi
Hareket denklemleri
Momentum denklemi
Enerji denklemi
Kartezyen koordinatlarda diferansiyel denklemler
Süreklilik denklemi
Hareket denklemleri
Momentum denklemleri

6. Bölüm - Türbülanslı Akım ve Sınır Tabakası
Türbülanslı akımda hız bileşenleri
Kritik hız
Ayırdetme kriteri: Reynolds sayısı
Basit türbülans modelleri
Türbülanslı akımda hız dağılımı
Sınır tabakası
Dahili akımlarda sınır tabakası
Harici akımlarda sınır tabakası
Sınır tabakası denklemleri
Sınır tabakasının ayrılması
Cidar pürüz derecesi ve sınır tabakası
Sürükleme kuvveti

7. Bölüm - Bir Boyutlu Akımlar
Bir boyutlu ideal akımlar
Süreklilik denklemi
Tabii koordinatlarda hareket denklemleri
Bernoulli denklemi
Bernoulli denklemi uygulamaları
Momentum denklemi
Momentum denklemi uygulamaları
Bir boyutlu gerçek akımlar
Süreklilik denklemi
Hareket denklemleri
Enerji denklemi
Akım borusunun bir boyutlu kabulü
Momentum denklemi
Bir boyutlu laminer akımlar
Bir boyutlu türbülanslı akımlar

8. Bölüm - Üç ve İki Boyutlu Akımlar
Üç ve iki boyutlu ideal akımlar
Euler denklemleri
Çevrintisiz (potansiyel) akımlar
Hız potansiyeli ve potansiyel fonksiyonu
Akım fonksiyonu
Potansiyel akımların temel denklemi
Akım ağı
Potansiyel akım teorisinin uygulamaları
Gözenekli ortamlarda akım
Üç ve iki boyutlu gerçek akımlar
Navier-Stokes denklemleri
N-S. denklemlerinin özel hal çözümleri

9. Bölüm - Boyut Analizi
Boyut homojenliği
Büyüklüklerin boyutça tasnifi
Çok kullanılan boyutsuz büyüklükler
Denklemlerin boyutsuzlaştırılması
Rayleigh yöntemi ile analiz
Buckingham yöntemi ( p teoremi) ile analiz
Deneysel çalışmaların sistemleştirilmesi

10. Bölüm - Model Teorisi
Benzerlik
Geometrik benzerlik
Kinematik benzerlik
Dinamik benzeşim
Reynolds modelleri
Froude modelleri
Yüksek Reynolds sayılı akımlar
Distorsiyonlu modeller

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789756455456
Yayın Tarihi :2011-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Hidromekanik
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :251
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ferruh Müftüoğlu
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler