İÇİNDEKİLER :
1. BÖLÜM-ÇEVRE STANDARTLARI, SÜRDÜREBİLİRLİK VE ATIKSU DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ
Çevre Standartları-Kalkınma Seviyesi İlişkileri
Ekonomik Kalkınma Seviyesi ile Uyumluluğu Esas Alan Standart İhtiyacı
Bazı Ekonomik Müşahedeler
Sürdürülebilir Bir Atıksu Arıtma Alternatifi Olarak Deniz Deşarj Sistemleri

2. BÖLÜM-DENİZ ORTAMI
Deniz Suyunun Özellikleri
Deniz Suyunun Kimyasal Bileşimi
Deniz Suyunun Tuzluluğu
Deniz Suyunun Sıcaklığı
Deniz Suyunun Yoğunluğu
Hidrojen İyonu Konsantrasyonu (pH)
İz Elementleri
Çözünmüş Gazlar
Organik Maddeler
Deniz Suyunun Optik Özellikleri

3. BÖLÜM-AKINTILAR
Yoğunluk Akıntıları
Gel-Git Akıntıları
Rüzgar Akıntıları
Dalgalar Sebebiyle Oluşan Akıntılar
Dip Sularının Yüzeye Çıkması Yoluyla Düşey Karışım (Upwelling)
İç Denizlerde Dip Sularının Yenilenmesi
Türk Boğazlar Sisteminin Hidrografik Özellikleri

4. BÖLÜM-ATIKSU DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİ
Deşarj Öncesi Atıksu Arıtımı
Mekanik Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
Kimyasal Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
İkinci Kademe Biyolojik Arıtma ve/veya Dezenfeksiyondan Sonra Deşarj
Arıtma Çamurunun da Ayrı Bir Hatla Denize Verildiği Çift Hatlı Deşarj
Biyolojik Nütrient Gideriminden Sonra Deşarj
Ön Arıtmadan Sonra Mevsimlik Deşarj
Boyuna Kademelendirme İle Değişken Ön Arıtma
Türkiye İçin Uygun Arıtma Sistemleri
Arazinin Az ve Kıymetli Olduğu Sahil Beldeleri
Turistik Önemi Yüksek Sahil Beldeleri
Deşarj Parametreleri
Deşarj Edilen Atıksuların Seyrelmesi
Su Kalitesi Standartları
Deniz Araştırmaları

5. BÖLÜM-ATIKSULARIN DENİZ ORTAMINDA SEYRELMESİ
Jet ve Bulutlar
Seyrelme Hesapları
İlk Seyrelme Hesabı
Durgun ve Üniform Yoğunluklu Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
Yoğunluk Tabakalaşması Bulunan Durgun Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
İkinci Seyrelme (S2) Hesabı
Üçüncü Seyrelme (S3) Hesabı
UYGULAMALAR

6. BÖLÜM-DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN HİDROLİK TASARIMI
Hidrolik Tasarım Kriterleri
Hız Kriterleri
Deliklerin Çap, Aralık ve Sayıları
Deşarj İçin Gerekli Minimum Hidrolik Yük
Sürekli Yük Kayıpları
Yoğunluk Farkından İleri Gelen Hidrolik Yük
Yersel Yük Kayıpları
Med-Cezirden Dolayı Gereken Yük
Difüzördeki Yük Kayıpları
Difüzöre Deliklerden Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi
Deşarj Hatlarında Su Darbesi ve Hava Birikmesi Kontrolü
Cazibeli Deşarj Hatlarında Serbest Yüzeyli Akımın Kontrolü
UYGULAMALAR

7. BÖLÜM-DALGA VE AKINTI HAREKETLERİ
Dalga Hareketleri
Küçük Genlikli Dalga Teorisi
Sığlaşma ve Dönmenin Dalga Özelliklerine Etkisi
Dalga Kırılması
Rüzgar Dalgalarının Yükseklik ve Periyodunun Tahmini
Etkin Dalga Karakteristikleri Tahmin Yöntemi
Dalga Spektrumları Yöntemi
Deniz Yapılarına Etkiyen Hidrodinamik Yükler
Lineer Dalga Teorisine Göre Hesap
Grace Yöntemi
Janson Yöntemi
Türkiye Denizleri İçin Tasarım Dalgası Karakteristikleri
Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri
Deniz Dibindeki Borunun Stabilitesinin Tahkiki
Hendek Malzemesi Çapının Tayini
Sahilde Hendek Üstü veya Kıyı Tahkimatı Tasarımı
UYGULAMALAR

8 BÖLÜM-DEŞARJ HATLARINDA GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ANALİZLERİ
Hidrolik İç Basınç
Su Darbesi Tesirleri
Dış Su Basıncı
Dalga ve Akıntı Yüklerinden İleri Gelen Gerilmeler
Eksenel Eğilme Sonucu Oluşan Gerilmeler
Toprak Yükleri
Sıcaklık Tesiriyle Ortaya Çıkan Gerilmeler
UYGULAMALAR

9 BÖLÜM-BORU CİNSLERİ VE DEŞARJ HATTI İNŞA YÖNTEMLERİ
Boru Cinsleri
Font (Pik) Boruları
Çelik Borular (ÇB)
Ön Gerilmeli Beton Borular (ÖBB)
Plastik Borular
İnşa Yöntemleri
Yüzdürme Yöntemi
Tabandan Çekme Yöntemi
Teker Teker veya Modüller Halinde Batırma Yöntemi
Gemiden Döşeme Yöntemi
UYGULAMALAR

10 BÖLÜM-ATIKSU ÖN ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN MALİYETİ
Atıksu Arıtma Tesislerinin Maliyet Analizi
Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemlerinin Maliyeti
Ön Arıtma Sistemi
Derin Deniz Deşarj Sistemi
Maliyet Analizindeki Kabul ve Kriterler
Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemleri İçin Maliyet Tahminleri
Atıksu Ön Arıtma Sistemlerinin Maliyetleri
Atıksu Arıtma Sistemleri Maliyetlerinin 2010 Yılı Verileri ile Değerlendirilmesi
Deniz Deşarj Hatlarının Maliyeti

11 BÖLÜM-TERMAL DEŞARJLAR
Termal Deşarjların Çevresel Etkileri
Termal Deşarj Hatlarında Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi
Su Alma Yapılarında Midye Kontrolü
UYGULAMALAR

12 BÖLÜM-TUZLU VE YOĞUN SU DEŞARJLARI
Tuzlu Su Deşarjları
Tuzlu Su Deşarjlarında İlk Seyrelmenin Hesabı
Yoğun Su Deşarjı Modelleme Çalışmaları
Yoğun Tuzlu Su Deşarjlarında Alıcı Ortamda Oluşacak İlk Seyrelmenin ?Brine Discharge Calculator/Yoğun Tuzlu Su Deşarjı Hesaplayıcısı- Ters Osmos (RO) Modülü? ile Hesaplanması
Maksimum yükselme noktasındaki jetin minimum eksenel seyrelmesinin hesabı
Tuzlu Su Deşarjları İle İlgili Mevzuat
UYGULAMALAR

13 BÖLÜM-AKARSULARA DEŞARJ
Genel
Ani Kaynak Deşarjı
Sürekli Kaynak Deşarjı
Akarsu Ağızlarına (Haliçlere) Deşarj
Karışım Bölgeleri
Akarsulara Boşalan Atıksu Deşarj Tesisleri
Haliçlerdeki Akıntıların Hesabı (Lung-O?Connor Yöntemi)
UYGULAMALAR

14 BÖLÜM-DİP TARANTILARININ DENİZLERE BOŞALTIMI
Konunun Önemi ve Boyutları
Dip Tarantılarının Genel Özellikleri
Dip Taramasında Kullanılan Yöntemler
Dip Tarantılarının Deniz Ortamındaki Seyrelme ve Taşınım Süreci
Denizlere Dip Tarantısı Boşaltımının Çevresel Etkileri
UYGULAMALAR

EKI Deniz Deşarj Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği
EKI-I Difüzör Hidrolik Hesabı
EKI-II Dalga İklim Analizi
EKI-III Lineer Dalga Teorisine Göre Dalga Yükü Hesabı Sonuçları

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789756455500
Yayın Tarihi :2011-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :458
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : İzzet Öztürk
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler