Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 609 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Geçmişimizi bilmek ve inancımızı geleceğimize miras bırakabilmenin tek yolu da bu olsa gerek. Amaç yolumuzu yaşatmaktır, Baki kalacak olan yolumuzdur. Ulu ozanımızın dediği gibi, Dağ ne kadar yüce olsa yol üzerinden geçer. Zaten amaçta bu değil midir? Halka hizmet Hak'ka hizmet olacaktır. Bu dünyadan geldik, geçiyoruz ama bir şey var ki onu hiç dolduramadık, Yüreğimizdeki boşluğu. Alevilik Nedir? Türklerde Alevilik, Türk Dili ile İbadet, Kur'an'da Ehl-i Beyt Kavramı, Balkandaki Sürekler ve Bektaşilik Nedir
70 TL.
İnanç dünyasında bir seyahat. Tanrı'yı, evrenin panoramik bütünlüğü içinde, uzay - zaman koordinatlarında insanın yerini Tanrı'nın insandaki meramını, dinlerin evrensel çapta ele alış ve kucaklayış unsurları ile yöresel kültür unsurlarını birbirinden ayıklamaya varoluşun değerlerini yakalama yolunda yakılan bir fener.Evrenin işleyişini anlamak, içtenlikle anlamak isteyen zihinlerle mümkün olabilir. Karşıt kamplara üşüşmekten, zan ve kibirden uzak kalıp düşünmeli insan, insana yakışan şekilde. Farkındalık,
55 TL.
Anadolu Aleviliği tarih boyunca yaşanmışlıkları, Ehlibeyt inancıyla yoğrulduğundan ince ruhlu, etrafındakileri kırmak istemeyen, ince eleyip sık dokuyan, kalp kırmaktan korkan, insana değer veren, adalet olgusunu önemseyen, 72 millete bir gözle bakan ve bunun gibi inceliklere sahip bir toplumdur. Bu ruha, Anadolu'daki Alevilik Ruhu diyoruz. Bu toplum, tarih boyunca sürekli baskı altında yaşamış, ezilmiş, hor görülmüş, türlü türlü iftiralara uğramış, inancını ve ibadetlerini gizlemek zorunda kalmış, kendi in
20 TL.
Bu kitabın amacı Dersim'in yakın geçmişine göz atmaktır. Bu durumda, Dersim'in omurgasını teşkil eden iki önemli unsur olarak, Ermenilik ve Alevilik karşımıza çıkmaktadır. Bu kitabın ağırlık noktası da genelde Dersim, özelde ise bu bölgenin başlıca iki unsurunu teşkil eden Ale- viler ve Ermeniler ile bu iki kesimin Dersim tarihi ve yaşamındaki rolü ve birbirleriyle olan ilişkileridir.
30 TL.
Yaradan'ın 'Dön' (İrciî) emriyle bir gün Ruhum vuslata erip Allah'a kavuşunca, Bedenim de toprak olunca, Canlı cansız bütün zerrelerimle, sonsuzluğa kadar Yine de Hz. Muhammed'in Ayağının tozu kalacağım ben! Celâleddin Bâkır Çelebi Babam Celâleddin Bâkır Çelebi ömrünü soyuna, milletine, dinine hizmetle geçirmiştir. Bir başka deyişle; Mevlevî, Türk ve Müslüman olmayı Allah'ın kendisine verdiği paha biçilemez bir hediye saymış ve bu hediyeyi dil, din, ırk gözetmeksizin herkesle paylaşmaya çalışmıştır
45 TL.
Alevilik-Bektaşilik felsefesinde materyalist yan (maddeci yan, maddeci düşünce temeli) inancın tuğlalarıyla örülüdür, deyim yerindeyse nicel boğuntudadır; eğer sürekli inanç yanı vurgulanıp pekiştirilirse, her şey inancın (idealist yan) denetiminde ele alınırsa, düşünce atılım yapamaz, bu kültür insanı aydınlığa çıkarmaz, körlenir; giderek kahrolsun büyük din, yaşasın küçük din anlayışını öne çıkarır. Bu durum egemen güçlerin işine gelir; 700 yıldır yaptığı gibi Alevi-Bektaşileri dinsiz olmamalarına karşın
35 TL.
Her kitap özeldir. Her kitap bilgi gerektirir ve yazarının donanımlarını gösterir. Bu eserde dededen başlamak kaydı ile tüm personel tanıtılmış, Her personel adına zikredilen dualar çok açık ve net olarak ortaya konulmuştur. Ancak en önemli veri; Alevilerin neden namaz kılmadıkları O zaman Alevilerde namaz anlayışını merak edenlere de bu kitap cevap vermektedir. Ayrıca Hz. Muhammed'in yazdıramadığı vasiyeti konusunda da gerekli açıklamayı bu kitapta göreceksiniz. İslamiyet'le ilgili yanlışların ortadan kald
45 TL.
Alevilik, İslamın tasavvufi bir yorumudur. Yöntemini doğrudan Kuran'a dayandırır, türünden söylencelere aldırmadan eklenmeli: Alevilik diğerlerine eşit mesafede duran, insan ve doğa temelli ortakçılık inancıdır. Anadolu Aleviliğine ta Selçuklu'dan bu yana eşitlikçi ve paylaşımcı bir köylü-göçer komünalizminin özlemleri sinmiştir. İnancı gereği ezilenin, haklının ve mazlumların yanında yer alma gayretiyle milliyetçi, ırkçı, şovenist anlayışlardan da uzak durmaya gayret eden Alevilik din öğretisi olmaktan çok
45 TL.
Adıyaman/Çelikhan  nüfusuna kayıtlı 1951 doğumlu iki çocuk babası halen Adıyaman Belediyesinde özel Güvenlik biriminde çalışiyor. Medrese tahsili almış ilâhiyatcı yanısıra tasavvuf hayatı yaşamış dolayısiyle ihtisas alanı Tasavvuf felsefesidir. Diyalektik Tasavvuf teziyle, tasavvuf felsefesinde gizli kalmış diyalektik yöntemi tasavufa hatta bütün teolojiye kazandırmış, ayrıca tasavvuf felsefesinin özü varlıkbirliğine çağdaş telafuz ve anlayış getirip varlıkbirliği düşünüşünü yanlız kozmolojide değil yanısır
68 TL.
Horasan erenlerinden olan Hacı Bektâş Velî XIII. yüzyılda Cengiz istilâsı sebebiyle Anadolu'ya doğru başlayan derviş göçleri sırasında Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu'ya gelir. Sulucakarahöyük'te bir Türkmen şeyhi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşidlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hıristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidâsına zemin hazırlar; ayrıca şamanist Moğolların Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyet gösterir. Öğretileri XIV.
35 TL.
Bizleri ve bütün evreni yaratan Yüce Rabb' imiz Kuran-ı Kerim'de: 'And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın Rasulu En Güzel Örnektir.' diyerek bizlere örnek almamız gereken kişiyi söylemiştir. Efendimiz, Canımız, Sevgili Peygamberimiz'in hayatı, ahlakı, yaşadığı olaylar bizler için her zaman örnek olmalıdır. Rehberim Peygamberim, Etkinliklerle Peygamberimi öğreniyorum ve Dönem haritası hediyesiyle Setimizin Efendimizi tanımamıza katkı sa
45 TL.
Kitap, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin, 19. Yüzyılda Almanya arşivlerinde bulunan kaynaklardaki yansımalarını ve Alman şarkiyatçı, araştırmacı ve yazarların Bektaşiler, Tahtacı ve Kızılbaşlar hakkındaki görüşlerini irdelemektedir. Dr. Georg Jakob'un 1908 yılında yayımladığı Bektaşîlik Öğretisi Üzerine Denemeler adlı çalışması Almanya'da önemli yapıtlar arasında sayılmaktadır. 120 yıl önce Dr. Edmund Naumann'ın Hacı Bektaş'a yapmış olduğu ziyaret ve bu ziyaret sebebiyle yazdığı makalesi Hacı Bektaş türbe
25 TL.
13. yüzyıl Anadolu'sunun toplumsal, etnografik, dinî ve siyasi hâli nasıldı? Tarikatlar, devlet tasavvurları, İslâm anlayışları bugünkü gibi miydi? Günümüzde -özellikle Alevî tabanda- önemli bir yeri haiz olan Babaî hareketinin/isyanının tam olarak oturduğu zemin ne idi? Orta ve Yeniçağlar Türkiye tarihindeki yeri nedir? Hareketin mensupları Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna nasıl ve ne gibi bir katkıda bulundular? Osmanlı sultanları ile ilişkileri nasıldı?Ahmet Yaşar Ocak'ın bu titiz çalışması, i
58 TL.
Alevîlik; bir din, mezhep veya tarîkat ve hatta bir cemaat adı değildir. İslâmî bir düşünce, felsefe, hayat ve düşünce tarzı veya İslâmî kültür, İslâm'ın farklı bir yorumu olarak ele anılabilir.Alevîlik, İslâm'ın farklı bir yorumu olmakla birlikte, Alevîlik anlayışının da çok farklı yorumları vardır. Bu sebeple Alevîlik konusu, incelenmesi zor, zor olduğu kadar da tehlikeli bir konudur. Ne var ki; yanılgıları ve yanlış değerlendirmeleri, ayrılıkları ve sürtüşmeleri önlemek için, birleştirici - bütünlükçü bi
40 TL.
Günümüz Türkiye'sinde Alevilik âdeta dinsizlik olarak yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle okumayan, Araştırmayan, İncelemeyenler kulaktan dolma sözlerle bu kanıya varmaktadırlar. İnsanın kendini yenilemesi en zor işlerdendir. Bu nedenle eğitime dayalı Alevilik görüşü ile ısmarlama bilgilere dayananın birbirinden çok farklı olduğu bu kitapta görülecektir. Hz. Peygamber ve ailesinin etrafını parçalamak maksadıyla planlanan din anlayışı âdeta Aleviliğe mal edilmektedir. Önemli olan ibadet etmekse, istey
28 TL.
Yazarlar: Aytuğ Mermer Üzümlü, Bekir Tuncer, Cemal Gümüş, Cihad Doğan, Elçin Bayraktar Köse, Erol Dönek, F. Nur Yorgancılar Atatoprak, Faruk Güven, Hale Çolakoğlu, Halil İbrahim Şengün, Hayriye Nur Başyazıcıoğlu, İbrahim Aydın, Meltem Canoğlu, Murat Mercan, Nurcan Yücel, Nuriye GüreşFikir, ürün ya da hizmetleri paylaşmaya yönelik faaliyetleri kapsayan pazarlama iletişimi etkinlikleri tüm kolektif yapılanmaların, iletişim stratejilerinin bir yansımasıdır. Dijital çağda iletişim stratejileri doğru planlansa d
44 TL.
Kurumsal itibar kavramı sosyal bilimler çatısı altında farklı disiplinler için bir inceleme alanı olarak değerlendirilmiş ve özellikle son yirmi yılda büyük ilgi görmüştür. Kavram çeşitli kuramsal lenslerin odağında yer almıştır. Bu noktada çok sayıda araştırmacının disiplinler arası bir kesişme noktası olan kurumsal itibarın kavramsallaştırılmasına katkı sağladığını görüyoruz. Her ne kadar kavramın maruz kaldığı paradigma çeşitliliği araştırmacıları kavramın kapsam, bağlam ve boyutlarını değerlendirme nokt
42 TL.
Diyarbakır bölgesinde yaşayan Aleviler, daha önceki yerleşim alanları olan Musul, Kerkük ve Horasan bölgelerinden 1550-1580'li yıllarda Dicle nehri boyunu takip ederek yeni yerleşim yerleri olan Diyarbakır'a göç etmişlerdir. İlk zamanlarda Dicle Nehri kıyısında toplam 360 tane Kızılbaş Alevi Türkmen köyü mevcutken Alevi köylerine karşı yapılan çeşitli baskılar sonucunda birçok köyün halkı ya asimile olmuş ya da başka vilayetlere göç etmiştir.Elinizdeki Erkânname, Diyarbakır'ın Kadıköy, Şarabi, Seyit Hasan,
30 TL.
Alevilik inanç sistemi, İslam öncesi ve İslam dışı kaynaklarına ilişkin, Hacı Bektaş Veli, Velâyetnâme, Makâlât ve Dergâh ve bazı kavramlar üzerine, Resmi çevreler ve müttefiklerinin Alevi-Bektaşi günceli üzerinde aykırı tarihsel değerlendirmeler, Cemevi'nin tarihsel gerçekliği üzerinde, Halk Şiiri, Halk Ozanlığı ve Alevi-Bektaşi Edebiyatı üzerinde, Şemsi Tebrizi'nin gerçek kimliği, Mevlâna ilişkisi ve ölümü üzerine yeni görüşler üzerine söyleşiler. Kitaptaki söyleşiler, farklı kimlikler taşıyan kişilerin y
25 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 609 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Deneme