Ken'an Rifâî Hazretleri, Hz. Meryem'in sâfiyetinden gelen ve Hz. Peygamber'de (s.a.s) tecellî eden kulluğun hakîkatini şu şiirle açıklıyor:

Kulluğu mü'minlerin bir ulu Sübhân'adır,
Hizmeti dervişlerin er olan insânadır.
Gördüğü mahbûbudur, arzûsu mâşûkudur,
Âşıka yok başka şey, varsa hep efsânedir.
Sâhib-i ilm ü edeb ârif-i billâh olur,
Mazhar-ı kalb-i selîm, hem tecellî-gâh olur.
Cümle bilgiden garaz, Hakk'ı görüp bilmedir,
Kim buna ermiş ise âleme o şâh olur.
Çok şükür Allâh'a ki eyledi ihsân bize,
Zulmet-i dünyâda bir mürşid-i âlî bize.
Şükr ile Ken'ân diyor, etti inâyet Hudâ,
Lutfedip oldu ayân Hak o cemâlden bize.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059901529
Yayın Tarihi :2018-02-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kulluğun Hakîkati
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :296
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Cemalnur Sargut
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler