İngilizce sınavlara hazırlık amacıyla yabancı ve yerli yazarlarca yazılan pek çok İngilizce kitap var. Bu kitapların çok büyük bir bölümünde gördüğüm önemli bir eksiklik kitapta yer alan kelime, gramer ve okuma bölümleriyle ilgili verilen örneklerin birbirinden kopuk cümleler veya ifadeler içermesidir. Bu durum öğrenmeyi zorlaştıran temel etmenlerden biri olmaktadir. Bu nedenledir ki kafamda hep İngilizce temel bilgileri bütünleştirici örnekler içinde sunan ve dönüşümlü olarak farklı cümleler içinde tekrarlayarak pekiştiren ve böylece öğrenmeyi kolaylaştıran ileri düzeyde İngilizce bir kitap yazmak olmuştur. İngilizceyi zorluklar içinde öğrenen ve İngilizce bilgi birikimini bugünkü düzeye ulaştırabilmek için büyük özverilere katlanan bir öğretmen olarak İngilizcelerini geliştirmek isteyenlere aynı zorlukları yaşamadan daha kısa zamanda üst düzey bilgilere ulaşma olanağı sağlayacak bir kaynak kitap üretmek ve böylece kendi alanımda insanlara katkıda bulunmak hep idealim olmuştur. 2000’li yılların başlarında kafamda şekillenmeye başlanan bu düşüncelerle bağlantılı olarak toplamaya başladığım bilgileri 2008’den itibaren kitap haline getirmek için çalışmaya başladım. Diğer çalışmalarım nedeniyle aralıklı olarak sürdürdüğüm yazım çalışmalarını ancak dokuzuncu yılda tamamlayarak kitabı yayımlama aşamasına geldim. Kitabın en belirgin özelliği ancak çok çeşitli yayınlar okuyarak kazanılabilecek ileri düzeyde İngilizce bilgileri en ekonomik biçimde tek kaynakta toplama sratejisidir. Bundan daha önemli olarak kitabın iki ana bölümünde yer alan örnek cümleler, dil açısından önemli olan sözcük ve yapıları bütünleştirici bir yaklaşımla ele alarak kullanıcının özümseyeceği yoğunluk ve sıklıkla sunmaktadır. Farklı bağlamlarda dönüşümlü olarak kullanıcıların karşısına çıkarılan örnek cümleler öğrenmeyi göreceli olarak kolaylaştırmaktadır. Kabul etmek gerekir ki ileri İngilizce’nin tüm önemli bilgilerini bir kitaba sığdırmak olanağı yoktur. Burada yapılmak istenen özellikle akademik metinlerde ve İngilizce gazete ve dergilerde en çok rastlanan veya rastlanma olasılığı olan İngilizce dilbilgisi kalıplarını ve sözcükleri bir araya getirerek Türkçe açıklamalı olarak sunmak ve daha sonraları bu bilgileri sınav formatı içinde test etmektir. İnancım odur ki, kitabı özümseyenler hem İngilizce sınavlarda başarılı olmak için gerekli alt yapı bilgilerini kavrayacaklar, hem de bilimsel yayınları fazla zorluk çekmeden okuyabilecek duruma geleceklerdir.

Devamı
Format :Hazırlık
Barkod :9789752428928
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler