Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 152 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
Yedinci Şehir, son dört bin yili net olarak hatirlanan bir yerleşim birimiyle, o beldeye hayat emziren ve dunyanin kuruldugu gunden beri hep bunu yapmaya calisan bir irmagin hikayesidir. Icli ve kirik . . . Yedinci Şehir, oncelikli bir denemedir. Agirlikli olarak mensurenin, yer yer sohbetin sinirlarini yoklar..
21 TL.
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın (ADK) Kuruluşuyla Başlayan, Tatbikat Sahnesi'yle (TS) Gelişen ve 1949'da Kurulan T.C. Devlet Tiyatroları'nı (DT) Araştırma, Belgeleme ve İnceleme Tasarımı.. Elinizdeki Kaynak Elkitabı, bu çalışmada toplanan belgeleri tiyatro araştırmacı, yönetici, hoca, öğrenci ve okurlara bir Referans Kitabı olarak sunmaktadır.
30 TL.
Gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır. O'nun bu tanıklığı, haberleri, yazıları, deklanşöründen kareler, anıları, notları bir dönemi, bir olayı, bir insanı daha yakından tanımamızı sağlar. İşte gazeteciliğe bir ömür vermiş, emektar bir ustanın kaleminden yeni bir kitap: Gazetecilikte Bir Ömür. Atatürk'le 30 Yıl isimli unutulmaz kitabın yazarı Nuyan Yiğit, önsözünü basınımızın duayen isimlerinden Hıfzı Topuz'un yazdığı kitabında, 1 Eylül 1948'de başladığı ve 90'lı yıllara kadar devam eden meslek hayatını, Babıali
27 TL.
Türk Hemşirelik tarihi savaşlara dayanır. Balkan Savaşlarında yaralı askerlerin bakımsızlık nedeniyle kaybedilmesi Hilal-i Ahmer Cemiyetini (Kızılay) kurslar açıp hemşire yetiştirmeye sevk etmiştir. 1914 yılında açılan hastabakıcı kursları devam ederken Birinci Dünya Savaşı başlamış, ertesi sene Çanakkaleden İstanbula gönderilen gazilerin yaraları, hastaneler koşan gönüllü hanımlar tarafından sarılmıştır. Kan görünce bayıla, konaklarda halayıklarda yaşayan hanımlar, yara temizlemeyi, kanı durdurmayı, pansum
200 TL.
Tükendi
Eski İstanbul Ramazanları, Halil Fahri'nin çocukluk günlerinden izler taşıyan şatolarla başlıyor. Doğduğu evin bulunduğu Çıkmaz Terazi Sokağı'ndan, evlerindi' Ramazan'ın karşılanması için yapılan hazırlıklardan, Ramazan akşamlarının, Kadir gecesinin, akşamları Şehzadebaşı'nda kurulan eğlence yerlerinden, sosyal yapıdan, azınlıkların Ramazan ayıyla olan münasebetlerinden bahsediliyor. Otobiyografik izlerin sıkça bulunabileceği Eski İstanbul Ramazanları, Halil Fahri'nin edebiyat hatıralarına girmeyen edebî mu
15 TL.
Ortadoğunun kültürel yapısı ile toplumsal yapısı arasındaki ilişkiyi yeni bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan Michael Chamberlain, elinizdeki eserinde, Ortaçağ Şamını mercek altına alıyor. Yazar, Avrupalı tarihçilerin, yabancısı oldukları toplumlara Avrupa merkezli kalıpları tatbik ettiklerini, ancak bu kalıpların, toplumsal gelişimi bilginin üretimi, dinî vesayet ve büyük aile yapılarına dayanan Ortaçağ İslâm toplumunu anlama ve açıklamada yetersiz kaldığını, hatalı değerlendirmelere sebebiyet verdiğini be
48 TL.
Gayrimüslim ifadesiyle genel olarak, Müslüman olmayanlar anlaşılmaktadır. Çalışmamızda İstanbul'da gayrimüslim olarak bulunan Rum, Ermeni ve Yahudilerin gündelik yaşamları ele alınacaktır. Her ne kadar gayrimüslimlerin gündelik yaşamlarıyla ilgili konularda Osmanlı kroniklerinden yararlanma yoluna gidilmişse de, kroniklerin özelliği gereği istenilen düzeyde bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır.
25 TL.
Aydın AYDIN 1954 Gümüşhane-Kelkit doğumlu. 1979 - 1980 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu. Beş yıl kadar öğretmenlik yaptı. Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere, yaşadığı her dönemi Canlı ve Muhalif olarakyaşadı. l_Eyli ve üç çocuklu.İzmit'de Yaşamaya devam ediyor.
10.19 TL.
Ümit Aktaş, özel insanların hayatları ve fikirlerini çağın tanıklık sandalyesinde değerlendiriyor. Tıpkı suratına geçirilmek istenen o beyaz maskeyi reddeden Malcolm X gibi, tıpkı asimilasyonu ve teslimiyeti reddeden Aliya gibi, tıpkı üzerine doğru yürüyen teknolojizmin ölüm makinesi karşısında geriye çekilmeyi insanlık onuru adına reddeden Rachel gibi, tıpkı bizim amacımız hükûmete değil, marifetullaha ulaşmaktır diyen ve İslam'ı siyasallaştıran mollalara karşı İslamî siyaset perspektifini ortaya koymaya ç
26.33 TL.
This survey of Izmir, carried out by the professors of the International College of Izmir, is very similar to a survey performed on Istanbul in the same period and titled Constantinople To-Day or The Pathfinder Survey of Constantinople - A Survey in Oriental Social life published in 1922 and prepared by professors of the Robert College under the direction of Clarence Richard Johnson. Although a Turkish translation of this manuscript has been published in the past, its original English version is published f
74.07 TL.
10. yüzyılı takip eden beş yüzyıl, iktisadi sistemlerin ve günümüze dek dünyada etkisini koruyan sosyal kuramların temellerinin ortaya atıldığı bir dönem olmuştur. 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanmasının, Steven A. Epsteinın bu kitabında, 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanması, Avrupanın değişken iktisadi durumunu incelemek için merkezî bir önem taşıyor. Epstein, Avrupayı doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönleriyle inceleyip aile yaşamı ve feodal topl
33.33 TL.
Tükendi
13 Kasım 1918de İstanbul, itilaf kuvvetlerince işgal edilmiş ve şehrin tüm idari, mali, askeri ve sosyal yapısı yeniden düzenlenmiştir. İşgal ile kurulan itilaf komisyonlarının isteklerini yerine getirmeye çalışan İstanbul Hükümeti, uzun yıllardır savaşan ve hemen hemen her şeyini tüketmiş halkın artan sorunlarıyla ilgilenmekten acizdi. Uzun yıllardır kendi aralarında örgütlenen azınlıkların şehrin nabzına hakim olması, yurt içi ve dışından gelen binlerce göçmen, savaş sonrası artan hayat pahalılığı, karabo
58 TL.
Tükendi
19. yüzyılın sonlarına doğru, büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun, sanayileşmiş Avrupa ülkelerini yakalamak için çırpındığı bir dönemde Benim dünyada devlet ve milletimin hizmeti yolunda çalışmaktan başka hiçbir zevkim yoktur demiş Sultan II. Abdülhamid Han. Bu sözlerin söylenmesinden yaklaşık 130 yıl sonra, Sultan Abdülhamid'in yaşadığı şehirde, onun kurduğu İstanbul Ticaret Odası'nın başkanı olarak, ben de daha rekabetçi, daha güçlü ve daha kalkınmış bir Türkiye için çaba gösterdim. Bu amaçla Güney Kore'den A
50 TL.
Bu çalışma, Milli Mücadele hareketinin hemen öncesinden çok partili hayata uzanan dönemde, Sivas şehrinde yaşanan siyasal örgütlenme ve siyasal katılıma ilişkin eğilim ve tepkilerin sonucu olan değişim, dönüşüm ve çağdaşlaşma süreçlerini cümleleştirme niyeti taşımaktadır. Çağdaşlaşma ve algı değişimi konularında hükümler verirken, birden fazla kuşak arasında yapılacak karşılaştırmalı bilgilere, tercih ve uygulamalara ilişkin alan araştırması nitelikli göstergelere dayanmak gerektiği açıktır. Bu çalışma, o
9.26 TL.
Tükendi
Osmanlı saray düğünleri ve şenliklerini anlatan sûrnâmeler, Osmanlı şehzadelerinin sünnet düğünlerini, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin evlenme düğünlerini, padişah çocuklarının doğumları vesilesiyle yapılan şenlikleri anlatan eserlerdir. Resmi devlet tarihçileri olan vakanüvislerin sathi olarak temas ettikleri birçok mevzu bu eserlerde en küçük teferruata varıncaya kadar işlenmektedir. Bu eser, kültür tarihimiz açısından vazgeçilmez bir öneme sahip sûrnâmeler hakkında bu zamana kadar yapılan en d
210 TL.
Savaş liderleri ve yöneticiler en eski çağlardan beri strateji üzerine düşünmüş, ama görüşlerini yazıya nadiren dökmüşlerdir. 18. Yüzyılda sistemleşmeye başlayan bu düşüncelerin tarihine ilişkin incelemelerin bağımsız bir araştırma alanı olarak öne çıkması ise 20. yüzyılın ortalarını bulmuştur. Daha önce kurmay okullarına ait olduğu düşünülen konunun akademik dünya tarafından da benimsenmesi sonucunda, bu alanın incelenmesinde siviller de giderek daha çok yer almış, hatta kimi zaman askerlerden daha fazla k
100 TL.
Bu çalışma ile amaçlanan şey; klasik dönem sonlarında (XVII. yüzyıl) Ankara örneğinde bir Osmanlı kentinde, etkileşim alanı göz önünde bulundurularak, insan faaliyetlerinin özellikleri ile şehirli insanın mekânı ve zamanı nasıl kullandıklarına dair bazı bilgilerin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla bu eserde mekân organizasyonunun boyutları ile insan davranışlarını ilişkilendirmek sûretiyle bazı tespitler yapılmak istenmiştir.
46 TL.
Bizim edebiyatımızda, belli bir çağın arka odalarını, harlı kor parçalarını, görüntüleyen kitapların hemen hemen yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Bunların içinde hiç kuşku yok, Refik Ahmet Sevengilin İstanbul Nasıl Eğleniyordu (1927) adlı kitabı başı çeker. Sevengilin kitabı ise neşeli faytondur. Yazar, ilk kalabalıklaşmanın ve eğlence odaklarının Haliç kıyılarında kırıtmaya başladığını açıklamaya girişir. İstanbullulara ilk kahveyi içirttikten sonra da Sultan Süleyman çağındaki ünlü yosmaları, sar
23 TL.
ECE'lerin sayfaları karıştırılırsa Türkiye'nin tarihi yeniden yazılabilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Cumhuriyeti?ne geçişini sayfa sayfa tarihe kazıyan ECE'ler inkılâplar öncesi Osmanlıca-Fransızca basılırken, Cumhuriyet döneminde Latin Alfabesiyle Türkçe basılmaya başlandı. Altın yazmalı kara kaplı defter Osmanlı Sultanlarından, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü?ye; siyasetçilerden yazarlara, tüccarlardan sanatçılara herkesin hayatının bir parçası oldu. Acılar ve sevinçler, rüyalar ve hedefler, borçlar
46.3 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 152 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4