Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Dünyada eğitim alanında çok önemli reformların yapıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Sanayi toplumunun ihtiyaçlarına göre kurgulanan eğitim sistemleri; ekonomik, sosyal, bireysel ve kültürel tüm boyutları ile eski işlevini büyük ölçüde kaybetmiştir. Covid-19 salgını ile birlikte eğitim tüm toplumların gözünde en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam etmektedir. Bu gerçeklerin ışığında güncellenen bu kitapta, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirme sürecine bütüncül bir bakış açısı getirilmeye çalışılm
44 TL.
Okul insanların içinde yaşadıkları, çalıştıkları ve etkileşim içerisinde bulundukları bir sosyal çevredir. Diğer sosyal örgütler gibi okulun da dünyayı anlama, algılama, yorumlama ve ona tepki verme biçimlerini güçlü bir biçimde etkilemek üzere bir araya gelen insan gücü, yapısı, mantığı ve değerleri vardır. Kısaca, bir eğitim örgütünde bireysel ya da grup olarak çalışan insanların davranışları sadece kendine has bireysel özelliklerinin yansıması değildir. Bu davranışlar aynı zamanda örgüt içinde hâkim olan
60 TL.
21. yy becerileri, eğitimin tüm kademelerinde öğretilmesi gereken ve öğrencilerin sürekli değişen dünya koşullarına ayak uydurmak için ihtiyaç duyacakları bir takım beceri setini içeren bir kavramdır. Bu 21. yy kavramı öğrencilerin hayatta başarılı olmak için ustalaşmaları gereken çok çeşitli becerileri tanımlamak ve birleştirmek için kullanılmaktadır. Öğrencilerin; karmaşık problemleri çözebilmeleri, doğru kararlar alabilmeleri, güçlü sosyal ilişkiler kurabilmeleri, teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilm
50 TL.
Yaşadığımız coğrafyada plastik sanatların temel alanları olan resim, heykel, grafik, seramik başta olmak üzere, mimarlık ve iç mimari gibi tasarım alanlarının eğitim serüveninin ilk yıllarında Temel Tasarım kimi zaman da Temel Sanat Eğitimi olarak adlandırılan dersler için ulaşılabilen yazılı ve görsel kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarım, aklımızda canlandırdığımız yaratıcı, sanatsal fikirlerin araştırma ve düşünme serüveni içerisinde ortaya çıkan artistik bir süreçtir. Yaşam alanlarımızda kullandığım
50 TL.
Bu kitap, Carl CZERNY'nin iyi piyano çalmanın genel kuralları, tuşe, aplikatür, gamlar ve egzersizler, yeni eser seçme ve öğrenme prensipleri ve doğaçlama hakkında bilgi vermektedir. Yazar, her bir konuyu her yaşın anlayabileceği dilde anlatmaya çalışmıştır. Sunulan önerilerin uygulanmasında ise her yaş ve her öğrenimin düzeyi için uygunluğunun altını çizmiştir. Ümit ediyoruz ki bu kitap her bir genç müzisyenin, hatta her bir kitapseverin kütüphanesinde yer alacaktır.
20 TL.
Bu yapıtta, drama ile ilgili temel kavramlara ve ilkokul programları içinde yer alan farklı disiplinlere ilişkin olarak drama uygulama örneklerine yer verilmiştir. İlkokulun, çocukların çok yönlü gelişimi ve örgün eğitim kademesinin temelini oluşturduğu dikkate alındığında drama temelli etkili bir öğrenme süreci oluşturulmasında bu yapıt sınıf öğretmenlerine, öğretmen adaylarına ve drama alanına önemli katkılar getirebilecektir. Bu eserde yer alan Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matemati
44 TL.
Yazarlar : Erol Koçoğlu Hasan Aydemir Veysel Yiğen Özlem Ulu Kalın Serpil Pekdoğan Hilmi Demirkaya Ülkü Tuğçe Çal Pektaş Ender Özeren Teymur Erol Muhammed Tunagür Yelda Kökçü Şener Demirel Sibel Oğuz Haçat İsmail Hakan Akgün Muhterem Akgün Şule Egüz H. Gülhan Orhan Karsak İsmail Şan Mehmet Barış Yılmaz Yasemin Keskin Yılmaz Oğuz Çetin Zafer Çakmak İrfan Arıkan Hasan Aydemir Mert Şen Arcan Arcan Gözde Mert Ülkü Ulukaya Öteleş Enver Kendal Abdulkerim Hatipoğlu İnsanoğlunun ilk ortaya çıkışından günümüze k
55 TL.
Yazarlar: Güneş Korkmaz Arcan Aydemir Yunus Emre Avcı Erol Koçoğlu Latif Gökalp İsmail Şan H. Gülhan Orhan Karsak İhsan Ünlü Alpaslan Ay Gökhan Aksoy Veysel Göçer Emrah Hiğde Fatma Betül Demir Volkan Duran Özlem Ulu Kalın Yalçın Karalı Kadir Karatekin Hulusi Böke Cemal Gündoğdu Ömer Varol Palancıoğlu Hasan Aydemir Sibel Oğuz Haçat Mehmet Topal Gelişen ve değişen dünya koşullarına uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze birtakım etkinliklerle eğitim sürecine katılan insanoğlunun, yaşadığı çevreyle etkil
60 TL.
İlk insandan günümüze kadar geçen zaman diliminde, insanoğlu ihtiyaçları doğrultusunda okuma ve yazma eylemlerini değişken nedenlerle gerçekleştirmiştir. Bu, bazen bir alışveriş listesi hazırlamak, bazen günlük tutmak, bazen de başkalarına mektup vb. göndermek gibi farklı eylemsel ihtiyaçlarla kendini göstermiştir. Dijitalleşmenin ön plana çıktığı günümüz dünyasında ise bu eylemin daha çok teknolojik araçlar yoluyla değişken şekillerde (mail yazma, sohbet etme, uzaktan eğitim sistemlerinden yararlanma, mesa
53 TL.
Yazar(lar): Esen Turan Özpolat, Berna Karakoç, Mustafa Şenel, Fadıl Şiraz, Serpil Deniz, Bülent Döş, Recep Kahramanoğlu, Erdal Bay, Cevahir Duman, Ömer Faruk Vural, Rabia Sarıca, Mehmet Başaran, Zeynep Aydın, Evrim Kocalar, Serdar Kervan, Ceyla Odabaş, Emre Aslan Dünyada her şeye bir değer biçilebilir, fakat öğretmenin yaptıklarına asla. Çünkü o her şeydir. Belki de hiçbir şey! dedi Sokrates... Bir öğretmen öğrenenleri için yaptıklarıyla her şey de olabilir hiçbir şey de! Geleceğimizin %100'ünü oluşturan
53 TL.
...Şiddete alışıyoruz, alıştırılıyoruz. Kadının tecavüze uğraması değil de, eşinin gözleri önünde tecavüze uğramasını daha önemsiyoruz. Şiddet söylemleri kullanarak -acımasızca, feci şekilde, kafası kolu birbirinden ayrılmış vaziyette vb.- daha etkili, güvenilir, kabul edilir olduğumuza inanıyoruz/inandırılıyoruz ve şiddet, cinayet, üçüncü sayfa haberleri giderek bizleri şaşırtmıyor, sıradan hâle dönüşüyor. Her türlü insanî ilişkileri birbirini tamamlayan, bütünleyen iki insan/iki cins eksenine oturtmak yer
48 TL.
Dikkat Eksiklikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çok sık görülen nörogelişimsel bir bozukluk olarak son yıllarda dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak kökenleri çok eskiye dayanan bu bozukluk, yaklaşık 2500 yıl önce, büyük bir hekim ve bilim insanı olan Hipokrat tarafından tanımlamıştır. DEHB'ye çağdan çağa, kültürden kültüre farklı isimler ve anlamlar atfedilmesine karşılık gerçekte böyle bir bozukluk olmadığına ilişkin söylemler de bulunmaktadır. Ancak DEHB günümüzde beyin görüntüleme yöntemleri sayesind
38.5 TL.
Prizren altı asırdır Rumeli Türkçesinin kök saldığı önemli merkezlerden biridir. Dil, geniş anlamıyla hayatın her alanında üretilen medeniyet eserlerine kaynaklık eden düşünceyi yansıtması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Prizren'de bunca zamandır yaşayan bir dil olarak Türkçe, hayat verdiği somut ve soyut medeniyet eserleriyle bütünlük arz eden bir tablo gibi resmedilmiştir. Elinizdeki çalışmada bu resmin farklı tonlarına da yer verilmekle birlikte özel olarak Prizren'de yaşayan Türkçenin bir bilim dalı
33 TL.
XV. yüzyılda Lütfullah Halîmî tarafından Bahrü'l-garâyib adıyla Farsça-Türkçe manzum olarak yazılan elinizdeki bu sözlük, Anadolu'da manzum olarak yazılan sözlüklerin ikincisi olarak bilinir. Eserin Türk Dil Kurumunca taranması gerektiğini söyleyen Ferheng-i Ziya'nın sahibi Ziya Şükûn, Lütfullah Halîmî'yi Farsçayı en iyi bilen sözlük yazarlarının başında sayar. Lütfullah Halîmî, eserini daha kolay ezberlenebilmesi amacıyla manzum olarak kaleme alır ve eseri iki kısımdan oluşturur. Birinci kısmında 2900'den
44 TL.
Das Buch „Aus den Kackargebirgen nach Berlin .. beinhaltet Erinnerungen eines Lehrers und gleichzeitig die Geschichteeines hervorragenden Pädagogen. Ali Uzun bringt in diesem Buch seine Erlebnisse, Erinnerungen, Auseinandersetzungen, Beobachtungen in der deutschen und türkischen Gesellschaft,seine Gedanken über die Erziehung und Bildung, insbesondere bei der interkulturellen Erziehung zum Ausdruck. Man kannzwischen den Zeilen die Stärke der Erziehung, die Richtigkeitder Zielsetzung neben den Zufällen im Leb
53 TL.
2021 KPSS Eğitim Bilimleri Kamp NotlarıPegem Akademi Yayıncılık
30 TL.
Sanat Eğitimi ve ÖğretimiEğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve TekniklerlePegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar
68 TL.
Öğrenim özgeçmişi olarak, Ziya Bursalıoğlu, Necatibey öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü`nde yetişti. Fulbright ve Good Year bursları ile gittiği, ABD Illions üniversitesin`de Eğitim Yönetiminde M.A ve Ph D dereceleri aldı. Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesin`de doçentlik ve profesörlük aşamalarını tamamladı. Bu üniversitede uzun yıllar profesör olarak çalıştı. Bursalıoğlu, MEB hizmetinde ilk ve ortaöğretim öğretmenliği, lise müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık denetçiliği, genel mü
35 TL.
Yazar(lar): Selvinaz Saçan, Elif Özsarı, Işık Sibel Küçükünal , Gökhan Şengün, Ebru Ersay, Kübra Eke, Gülhan Yılmaz Bursa , Hasibe Özlen Demircan , Ayşe Dilek Öğretir Özçelik Çocuk gelişimi neleri kapsar?Çevre mi bireysel faktörler mi?Hormonlarım beni yönetebilir mi?Hangi yaşta kaç kelime üretebilirim?Yakınsak gelişim alanı mı?Freud, Piaget, Vygotsky, Bowlby, Kohlberg, Erikson ne demiş?Tüm yaşlarda empati yapmak mümkün müdür?Heinz ilacı çalmalı mı?Aile her şey midir?Akranlarım olmasa ne olur?Cinsellik ha
50 TL.
Yazar(lar): Duran Mavi, Zeliha Yaykıran, Mehmet Ali Elçevik , Rukiye Yıldız, Pınar Mardin Yılmaz , Shadi Albanna, Belgin Tura, Oya Uslu Çetin , Behiye Ertaş, Selda Çelik, Arzu Donat, Büşra Yıldıztaşı, Merve Gürel, Feyza Gün, Hakan Topaloğlu, Mücella Savaş Yalçın , Hande Çelik, Pınar Necmiye Gülsoy Kerimoğlu , Selçuk Yusuf Arslan , Gülşah İmamoğlu Akman , Barış Eriçok, Cansu Karaca Akarsu , Derya Güvercin Günümüz küresel dünyasında kültürel ve ekonomik sınırların kalkması ile birbirlerine daha da yaklaşan
44 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Deneme