Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Hz.
Mevlânâ
Mesnevî'nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır.
Dînin özü Allâh'a imandır. Allah aşkıdır. Aşk ile Allâh'ı sevmek, Allâh'a götüren yolda yürümektir. Mesnevî, bu esasın, bu
aşkın kitabıdır; Allah aşkının doyumsuz çağlayanı, eşsiz şelâlesidir. Mesnevî, Kur'ân-ı Kerîm'in ve Allah Rasûlünün
mübârek nutuklarından ifâdesi ve îzahıdır.
Kaba kuvvetin, ihtiras ve şehvetin putlaştığı böyle bir çağda, pek çok insan, aşk yolunda yeni rehberler arıyor.
Mevlânâ'lar bulmak istiyor. Oysa onun rûhu, Mesnevî beyitleri arasında gezip dolaşıyor. Ancak ne kadar
tuhaftır ki, bizim Mevlânâ'mız, en az bizim ülkemizde tanınıyor. Buna da Mesnevî dilinin Farsça, tercüme ve
şerhlerinin de eski Türkçe olması bahâne ediliyor. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi,
yeni nesli Mevlânâ ile tanıştırmak ve onun fikirlerine âşinâ kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir
Mesnevî şerhi hazırlıyor. Böylece dil ile ilgili bahâneleri de ortadan kaldırmış oluyor. Doç. Dr. Emin Işık
Hüseyin Top'un kaleminden çıkan şerh, bu hâliyle birkaç yönden takdîre şayândır. Önce, kendileri şerh
zincirinde elden ele geçen bir ışık selinin içinde yol almaktadır. Buna, kaptan kaba boşlama geleneğinin
devâmı için ihtiyaç bulunuyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top şerhi, bu şerhten önce yapılanları atlamadığı için
Ahmed Avni Konuk, Tâhir'ül Mevlevî ve Abdülbâki Gölpınarlı şerhleri - ki bu dolu bir yüzyıl demektir -
arasında kurulan tarihî sürekliliği sürdürüyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top'un şerhi, ileri yıllarda yapılacak
Mesnevî şerhleri için dikkate değer bir basamak konumunda olacaktır. İkinci olarak, bu şerh, dünü bugüne,
bugünlerimizi yarına bağlayacak bir şirâze hükmündedir. Bu topraklarda bin yıl sürmüş ruhî--ma'nevî
serüvenimizi ikinci bin yıla taşıyacak iddiasız, fakat Allâh'ın rızâsına mâtuf, müthiş bir adımdır. Nihâyet, onun
bu şerhi, saldığı ışık tufanı ile inananların kalplerinde insan--Allah bağlantısı için esaslı bir köprü
kurmaktadır. Bu şerh ile artık, Hüseyin Top ismi de himmete ermiş kutlu şârihler arasına katılmış oluyor.
Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786053513544
Yayın Tarihi :2018-12-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :665
Kapak :Sıvama Cilt
Kağıt :1.Hamur
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : H. Hüseyin Top
Çoklu Teklifler
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 106.20 olan kitapları
birlikte alın 105.30 ödeyin

Kazancınız : 0.90

  Sepete Ekle

Toplami 132.90 olan kitapları
birlikte alın 130.76 ödeyin

Kazancınız : 2.14

  Sepete Ekle

Toplami 132.90 olan kitapları
birlikte alın 130.76 ödeyin

Kazancınız : 2.14

  Sepete Ekle

Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler