Format Kitap
Barkod 9786059474535
Yayın Tarihi 2019-11-08
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 244
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 160 X 240

Emeği Geçenler :
Grafiker   : Salih Özyurt
Yazar   : Nazire Erbay

Anlatmaya dayalı edebî eserler yazıldıkları dönemin siyasî, içtimaî, kültürel ve tarihî atmosferini yansıtırlar. Bunun yanında
sanatkârlar, eserinde oluşturdukları anlatım ve kurguya göre, yıllar hatta yüzyıllar sonrasına dönülmesini sağlayarak adı geçen değerlerin
farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesine imkân sağlarlar. Bu eserlerin incelenmesi hem tarihin farklı dönemlerine ışık tutar hem edebî
türlerin gelişme ve değişmeleri hakkında fikir sahibi olunmasına vesile olur hem de eser ve sanatçı arasında irtibatın kurulmasına yardım
Klasik şiirde bütün unsurlarının benzer örnekleri mevcut olmasına rağmen, anlatmaya dayalı edebî eser türü olan romandan Türk
edebiyatında 19 yüzyıldaki Batılılaşma süreci ile bahsedilmeye başlanır. Bu dönem incelenerek, Batılı anlamda gelişen ve değişen Türk
edebiyatı kadar, Türk kültürünün aldığı yolu, Osmanlı toplumunu iki medeniyet arasında kalmışlığını takip etme imkânı vardır. Ayrıca
Türk kültüründe Tanzimat'la başlayan çözülme ve bu çözülmenin Türk insanının ruhunda yarattığı yabancılaşmanın çeşitli boyutları da
bu sayede değerlendirilebilir. Türk romanı, bu açıdan, Türk edebiyatının yeni bir yola çıkış hikâyesini ve kendini arayışı anlatan tür
olarak da tanımlanabilir. Aslında bu da Türk romanının önemli sosyal gerçekliğe, 19 yüzyılla başlayan Türk kültüründeki parçalanma ve
bu parçalanmayı takiple Türk insanının ruhunda ortaya çıkan sosyal yabancılaşmaya işaret eder. Bu değişim bireyden topluma hatta
mekâna kadar algılanır.
Bahaeddin Özkişi'nin eserlerinde tarih ve kültür kavramları, ağırlıklı olarak işlenen konular arasındadır. Yazar, hemen hemen
bütün hikâye ve romanlarında bu değerleri kendi bakış açısından ele alır, belli sonuçlara varmaya çalışır. Özkişi, Türk kültür hayatında
bahsedilen değişim sürecini, zaferle çıkılan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da farklı boyutlarla var olduğunu, alınan yolla ilgili
düşüncelerini, özellikle, Sokakta romanının kurgusuyla dile getirir. Yazar, bu eser dışında insana ait bütün halleri anlattığı hikâyelerinde
de yaşanan değişim ve değişimin sonuçlarına sıklıkla değinir.
Bunların yanında sanat hayatına, 1945'lerde bir hikâye yazarı olarak daha çok insanı merkeze alan eserler oluşturarak başlayan
Özkişi'nin Köse Kadı ve Uçdaki Adam ve yarım kalan romanı dikkate alınırsa, yazarın bilhassa eser oluşturmada, tarihi romanlaştırma
konusunda özel gayret gösterdiği dikkat çeken bir husustur. Bahaeddin Özkişi'nin tarihe olan ilgisi salt tarihi anlatmaya ya da tarihi-
macerai romana örnek verme maksatlı değildir. Yazar tarihi roman kurgusunu, bir taraftan Türk'e ait kültür ve medeniyeti aktarma bir
taraftan da bilinmeyenler, gizli kalmış kahramanlar üzerine odaklar. Medeniyet inşa eden değerleri ortaya koyma gayreti gösterir. Kendine has üslubuyla dikkate değer bir 'durum hikâyecisi' de olan Özkişi'nin inandığı, öğrendiği doğruları anlatmak için bütün
eserlerine Türklere ait geçmişi malzeme yapmakla yetinmediği, kendi geçmişindeki her türlü değerler sistemini eserlerinde çokça
kullandığı söylenebilir.
Türk edebiyatının mihenk taşlarından eserleri ile Türk kültür dünyasını her cümlesi ile yansıtarak 'kültür insanı'
değerlendirmesine layık olan önemli bir sanatkârdır. Bahaeddin Özkişi. Onun eserleri hakkında detaylı bilgi vererek sanatçının edebî
kişiliği, mizacı, eserlerindeki ortak yapı hakkında teknik inceleme bu çalışmanın gayeleri arasındadır. Bunun için önce yazarın mevcut
bütün eserleri, yayımlanmamış hikâyeleri ve nihayet yarım kalan romanı titizlikle incelenerek yazar ve yazarın eserleri hakkında belli
kanaatlere varılmıştır. Ayrıca Özkişi ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar, muhtelif yerlerde çıkan yazılar, yapılan değerlendirmeler de
dikkate alınarak, yazar hakkında belli hükümler oluşturulmuştur. Bundaki maksat; roman ve hikâye türlerinde, Türk edebiyatı tarihinde
öne çıkarılmayan, ancak Türk kültürünün temel hassasiyetlerinden vatan, millet, kültür, gelenek ve görenek gibi değer hükümleri
çerçevesinde eserlerinin ana hatlarını çizen Bahaeddin Özkişi'nin edebî varlığını ortaya koymaktır.
Eser, beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Hayatı, Mizacı, Edebî Kişiliği ve Eserleri, Romancılığı, Hikâyeciliği,
Hikâyelerde Ortak Yapı, Eserlerde Dil ve Anlatım başlıklarını taşır.
Birinci bölüm; Bahaeddin Özkişi'nin hayatı, mizacı, edebî kişiliği ve ana hatları ile eserlerinin değerlendirildiği kısımdır. Bu
bölüm, yazarın hayatı ve mizacı konusunda merhumun eşi Fatma Özden Özkişi'nin ifadeleri ve yine kendilerinin hazırlamış olduğu
Anılarla Bahaeddin Özkişi'yi Anmak adlı eser başta olmak üzere, çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuştur. Yazarın sanat
görüşünü ifade eden kendine ait herhangi bir yazısı bulunmadığından başta, yazarın bütün eserlerinin taranması ile elde edilen sonuçlar,
ilaveten çeşitli kaynaklar ve daha önceden yazarla ilgili varılan kanaatler değerlendirilerek Özkişi'nin sanat karşısındaki duruşu ve edebî
kişiliği hakkında belli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, çalışmada ayrıca yazarın romancılığı ve hikâyeciliği anlatılırken de farklı
boyutlarıyla ele alınmıştır. Birinci bölümde son olarak yazarın vefatından önce ve sonra yayınlanan eserleri genel hatları ile
değerlendirilmiştir.
İkinci bölüm; yazarın romancılığının değerlendirildiği kısımdır. Bu bölümde üçü yayımlanmış, biri de yazarın vefatı dolayısıyla
yarım kalmış romanı incelemeye tabi tutulmuştur. Bölüm, roman inceleme metodunda kullanılan klasik teknikle, roman unsurlarının tek
tek ele alınması ile oluşturulmuştur. Bütün eserlerde yazarın takip ettiği eser oluşturma metodu hakkında elde edilen sonuçlar ifade
edilmiştir. Bu bölümde yazarın eserleri, yayımlandığı tarihler dikkate alınarak incelemiştir. Yazarın üç romanı hakkında eserlerin
kendilerine has ayırt edici özellikleri Romana Dair kısmında verildikten sonra roman, roman unsurları dikkate alınarak, teknik tahlil
çalışması yapılmıştır. Yalnız, Bahaeddin Özkişi'nin özellikle tarihi romanlarında olay örgüsünü romanın başından sonuna kadar
birbirinden kopuk parçalar halinde verip ardından olayları toparlanması roman kurgusunda olay örgüsü bağlamında önemli detayları
kaçırmamak için uzun anlatımları mecburiyet haline ge

devamını oku..
Kategori : İnceleme
45.00
Liste Fiyatı : 45.00
Kazancınız : 0.00
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 61.67 olan kitapları
birlikte alın 60.84 ödeyin

Kazancınız : 0.83

Sepete Ekle

Toplami 79.90 olan kitapları
birlikte alın 78.16 ödeyin

Kazancınız : 1.74

Sepete Ekle

Toplami 84.00 olan kitapları
birlikte alın 82.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 84.00 olan kitapları
birlikte alın 82.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 84.00 olan kitapları
birlikte alın 82.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 84.00 olan kitapları
birlikte alın 82.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle

Toplami 84.00 olan kitapları
birlikte alın 82.05 ödeyin

Kazancınız : 1.95

Sepete Ekle